Tìm nhà hàng

NHÀ HÀNG HIỀN THI 1
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: Số 458, Lê Lợi, Tp Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam

Điện Thoại: (0240)-382-8623 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 7:00 - 21:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: 100~200   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có