Tìm nhà hàng

 
 • NHÀ HÀNG RÙA VÀNG

  NHÀ HÀNG RÙA VÀNG

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: Từ 500 đến 1000 chỗ
  • Nhà hàng cao cấp/ sang trọng; Ẩm thực sinh thái; Có...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG HIỀN THI 1

  NHÀ HÀNG HIỀN THI 1

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG GÀ MẠNH HOẠCH

  NHÀ HÀNG GÀ MẠNH HOẠCH

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • HUYỀN TRANG BAKERY

  HUYỀN TRANG BAKERY

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG AN BÌNH

  NHÀ HÀNG AN BÌNH

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG ÔNG BA GIAO

  NHÀ HÀNG ÔNG BA GIAO

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 200~300 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG TRUNG GIANG

  NHÀ HÀNG TRUNG GIANG

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Có phòng riêng ; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG HƯƠNG QUÊ

  NHÀ HÀNG HƯƠNG QUÊ

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Trung tâm tiệc cưới, hội nghị; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG HẢI ĐĂNG

  NHÀ HÀNG HẢI ĐĂNG

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: VND
  • Sức chứa: 300~500 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Nhà hàng nổi; Có phòng riêng ; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG CÂY XANH

  NHÀ HÀNG CÂY XANH

  (Bắc Giang)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Trung tâm tiệc cưới, hội nghị; Có phòng riêng ; ...
  Đang cập nhật