Tìm nhà hàng

CÀ PHÊ HOÀNG PHỐ
Cà phê

Bản đồ

Địa chỉ: 4 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam

Điện Thoại: 0127 575 3333 - 0914550303 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 50.000 ~ 100.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Sức chứa: 100~200   Chỗ đậu xe: Không có   
Giao hàng
: không có