Điều khoản sử dụng

-
Anan-vietnam cho phép người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ của mình. Tuy nhiên, anan-vietnam không đảm bảo về nội dung và các dịch vụ của nhà cung cấp hay những kết quả trong việc truy cập các dịch vụ này. Anan-vietnam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra trong quá trình tải dữ liệu hoặc các dịch vụ của các website được tìm thấy thông qua chức năng tìm kiếm của trang web anan-vietnam.
-
Các giao dịch bởi người dùng trên website anan-vietnam được thực hiện trực tiếp giữa người truy cập trang web và nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, anan-vietnam nằm ngoài các bên liên quan và sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào về các giao dịch trên.
-
Các website và các phương tiện truyền thông khác có mong muốn sử dụng thông tin, hình ảnh hay bất cứ nội dung nào của website anan-vietnam cần được sự cho phép từ phía ban quản trị website anan-vietnam.
-
Tất cả những hình thức sao chép nội dung, hình ảnh,… từ website anan-vietnam.com đều phải có sự đồng ý chính thức bằng văn bản của anan-vietnam . Mọi hình thức sao chép mà chưa có sự đồng ý của anan-vietnam hoặc tự ý ghi “nguồn anan-vietnam” cũng đều bị coi là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của luật pháp Việt Nam hiện hành.
-
Nội dung được đăng tải trên anan-vietnam có thể sẽ chứa các liên kết khác. Các trang này không thuộc quyền sở hữu của anan-vietnam. Anan-Vietnam không chịu trách nhiệm về những nội dung và dịch vụ được cung cấp từ những liên kết này.
-
Anan-vietnam sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào trong trường hợp hệ thống bị gián đoạn, chậm trễ hoặc mất dữ liệu do đường truyền tín hiệu, máy tính bị hư hỏng, những thiệt hại do việc truy cập bất hợp pháp hoặc những tổn thất khác do người truy cập trang web anan-vietnam gây ra.
-
Vi phạm một trong những điều khoản trên hoặc sử dụng *nội dung mang tính phản động sẽ bị khước từ quyền trở thành thành viên của anan-vietnam.
* Nội dung mang tính phản động được đề cập bên trên bao gồm những tài liệu, nội dung có liên quan hoặc đề cập đến vấn đề như tình dục, bạo lực, các tệ nạn… gây tổn hại đến lợi ích của người sử dụng hoặc trái với văn hóa và pháp luật Việt Nam.