Chính sách bảo mật

Anan-vietnam cam kết đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng. Trong vài trường hợp, chúng tôi yêu cầu một số thông tin nhất định để hệ thống có thể xác định được bạn khi truy cập vào trang web, anan-vietnam đảm bảo rằng các thông tin đó được dùng đúng với chính sách bảo mật thông tin & quyền lợi của khách hàng.
Tùy theo hoàn cảnh, anan-vietnam có thể điều chỉnh lại chính sách bảo mật dựa trên những thay đổi trong quy định của pháp luật, hình thức thu thập số liệu cá nhân, tính năng của trang web hoặc những tiến bộ trong công nghệ. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi cách thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, những thay đổi này sẽ được đăng trong phần Chính Sách Bảo Mật và ngày có hiệu lực sẽ được ghi chú tại phần đầu tiên của mục này. Do đó, khách hàng nên xem phần Chính Sách Bảo Mật định kì để cập nhập kịp thời những chính sách và ứng dụng mới nhất của chúng tôi.

Anan-vietnam sẽ thu thập các thông tin sau từ phía khách hàng
-
Tên.
-
Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email, số điện thoại.
-
Thông tin cá nhân như quốc tịch, độ tuổi.
-
Các thông tin khác liên quan đến khảo sát khách hàng hoặc khảo sát từ chúng tôi.
Chúng tôi yêu cầu những thông tin trên của khách hàng vì lý do sau:
-
Lưu trữ nội bộ thông tin khách hàng.
-
Dựa vào thông tin này để nâng cao các dịch vụ của chúng tôi.
-
Chúng tôi có thể định kỳ gửi các email quảng cáo về sản phẩm mới, những chương trình khuyến mãi hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cảm thấy hữu ích cho khách hàng thông qua email đã được cung cấp (Chỉ dành cho các chủ nhà hàng và người truy cập muốn nhận thông tin từ chúng tôi).
Bảo mật
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật. Nhằm ngăn chặn việc xâm nhập dữ liệu trái phép và rò rỉ thông tin, chúng tôi đã áp dụng các qui trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp nhất để bảo vệ an toàn cho các thông tin được thu thập trực tuyến.

Sử dụng cookies
Cookie là một file nhỏ trong đó yêu cầu cho phép được lưu vào ổ đĩa cứng của máy tính. Khi bạn đồng ý, tập tin này sẽ được lưu vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc cho phép bạn biết khi bạn truy cập vào một trang web cụ thể. Cookies cho phép những ứng dụng web để đáp ứng cho bạn như một cá nhân. Bằng cách ghi nhớ những thông tin về thói quen và sở thích của bạn, những ứng dụng web có thể thay đổi để phù hợp với những hoạt động bạn cần, thích và không thích.
Chúng tôi sử dụng các cookie đăng nhập lưu lượng truy cập để xác định những trang web nào đang được sử dụng. Điều này sẽ giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải tiến website nhằm điều chỉnh trang web cho phù hợp nhất đối với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó sẽ xóa bỏ những thông tin này ra khỏi hệ thống.
Cookie sẽ hỗ trợ trong việc việc cung cấp một website tốt hơn bằng cách cho phép chúng ta theo dõi những trang web nào người lướt web cảm thấy hữu ích và không. Chúng tôi sẽ không truy cập được vào máy tính hay bất kì thông tin nào của bạn bằng cookie ngoài những thông tin được bạn chia sẻ.
Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối sử dụng cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cách thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn. Tuy nhiên, điều này có thể ngăn cản bạn tận dụng đầy đủ các ứng dụng của trang web.

Các liên kết khác.
Anan-vietnam có thể chứa những đường dẫn đến các trang web khác. Tuy nhiên, một khi bạn sử dụng các đường liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ kiểm soát nào trên các trang web đó. Vì vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật và riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong lúc truy cập các trang web đó và những trang web này không bị chi phối bởi các tuyên bố bảo mật của chúng tôi. Bạn nên cẩn thận và xem xét kỹ các ứng dụng về tuyên bố bảo mật tại các trang web đó.