Tìm nhà hàng

TĨNH TÂM TRÀ QUÁN
Cà phê

Bản đồ

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 36, Nguyên Hồng, Đống Đa, hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: (04)-3782-2895 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 7:00-22:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 50.000 ~ 100.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: Đang cập nhật   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có