Tìm nhà hàng

NHÀ HÀNG THANH THỦY
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: 11A/25 Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện Thoại: (072)  3829 473 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 8:00 - 22:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: 300~500   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có