Tìm nhà hàng

QUÁN ĂN BÌNH MINH
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: 76 CẦN ĐỐT, QUỐC LỘ 62, Long An, Việt Nam

Điện Thoại: (072) 3 824 634 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 9:00 - 21:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: 100~200   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có