Tìm nhà hàng

CÀ PHÊ BẢO NGUYÊN
Cà phê

Bản đồ

Địa chỉ: 350/12 Phan Chu Trinh, Huế, Việt Nam

Điện Thoại: (054) 3826001 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 06:00-22:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 50.000 ~ 100.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: 100~200   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có