Tìm nhà hàng

VƯỜN Y THẢO
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: 03 Thạch Hãn, Huế, Việt Nam

Điện Thoại: (054) 3523018 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail: [email protected]

Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Visa, Master

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Sức chứa: Đang cập nhật   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có