Tìm nhà hàng

VƯỜN TRẦU
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: Lô 1, Kỳ Đông, Tp Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam

Điện Thoại: 036.3833.567 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 7:30 - 20:30

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Sức chứa: Đang cập nhật   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có