Tìm nhà hàng

NH-KS SƠN NAM
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: Số 26, Lê Hồng Phong, TP Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Điện Thoại: 0350.3645.617 - Fax: 0350.3848.915

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 7:00 - 23:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: 300~500   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: Có