Tìm nhà hàng

NHÀ HÀNG THANH CHUNG
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: 116, Phố Cũ, Tx. Cao Bằng, Cao Bằng, Việt Nam

Điện Thoại: 026.3853.513 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 9:00 - 22:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 50.000 ~ 100.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: 100~200   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có