Tìm nhà hàng

NHÀ HÀNG HOÀNG GIA
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: 41/1 Trần Phú, phường 4, Vĩnh Long, Việt Nam

Điện Thoại: (070) 3833271 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 8:00-22:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 50.000 ~ 100.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: 300~500   Chỗ đậu xe: Không có   
Giao hàng
: không có