Tìm nhà hàng

NHÀ HÀNG BLOOM
Ẩm thực Việt Nam | Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

Bản đồ

Địa chỉ: 14 Nguyễn Công Trứ, Huế, Việt Nam

Điện Thoại: (054) 3837179 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 06:00-21:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Sức chứa: 50~100   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có