Tìm nhà hàng

QUÁN SÂM
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: 25A Lê Hồng Phong, Huế, Việt Nam

Điện Thoại: 0903574121 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt

Sức chứa: 100~200   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có