Tìm nhà hàng

 
 • CAFE HOÀNG LAN (Gia Lai)

  CAFE HOÀNG LAN

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • CAFE THANH THÙY (Gia Lai)

  CAFE THANH THÙY

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG ACASIA (Gia Lai)

  NHÀ HÀNG ACASIA

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG PLEIKU (Gia Lai)

  KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG PLEIKU

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG SUỐI NGUỒN (Gia Lai)

  NHÀ HÀNG SUỐI NGUỒN

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: Từ 500 đến 1000 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG CÁT LỢI (Gia Lai)

  NHÀ HÀNG CÁT LỢI

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG LÂM VIÊN (Gia Lai)

  NHÀ HÀNG LÂM VIÊN

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG CAO NGUYÊN (Gia Lai)

  NHÀ HÀNG CAO NGUYÊN

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG NGỌC LÂM (Gia Lai)

  NHÀ HÀNG NGỌC LÂM

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có phòng riêng ; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG TRẦU CAU (Gia Lai)

  NHÀ HÀNG TRẦU CAU

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Trung tâm tiệc cưới, hội nghị; ...
  Đang cập nhật