Tìm nhà hàng

 
 • NHÀ HÀNG PHÙ ĐỔNG HẠ LONG (Quảng Ninh)

  NHÀ HÀNG PHÙ ĐỔNG HẠ LONG

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Ẩm thực sinh thái; Có chỗ đậu xe hơi; Có phòng...
  Đang cập nhật

 • CƠM CHAY NÀNG TẤM ( YÊN TỬ ) (Quảng Ninh)

  CƠM CHAY NÀNG TẤM ( YÊN TỬ )

  Ẩm thực Chay

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • LẨU DÊ NHẤT LY ( HẠ LONG ) (Quảng Ninh)

  LẨU DÊ NHẤT LY ( HẠ LONG )

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • KIM HẰNG (Quảng Ninh)

  KIM HẰNG

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • HOA PHƯỢNG (Quảng Ninh)

  HOA PHƯỢNG

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • THU HƯỜNG (Quảng Ninh)

  THU HƯỜNG

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • SEAFOOD RESSTAURANT (Quảng Ninh)

  SEAFOOD RESSTAURANT

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • THÚY HIỀN (Quảng Ninh)

  THÚY HIỀN

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG PANORAMA (Quảng Ninh)

  NHÀ HÀNG PANORAMA

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Ngắm cảnh từ trên cao; ...
  Đang cập nhật

 • NH-KS MITHRIN (Quảng Ninh)

  NH-KS MITHRIN

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 300.000 ~ 500.000 VND
  • Sức chứa: 300~500 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Có phòng riêng ; ...
  Đang cập nhật