Tìm nhà hàng

 
 • NHÀ HÀNG THIỀNTÂM (Huế)

  NHÀ HÀNG THIỀNTÂM

  Ẩm thực Chay

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • TRÀ ĐÌNH DI VŨ (Huế)

  TRÀ ĐÌNH DI VŨ

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG TỊNH TÂM (Huế)

  NHÀ HÀNG TỊNH TÂM

  Ẩm thực Chay

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • AN VIỆT GARDEN (Huế)

  AN VIỆT GARDEN

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 300~500 chỗ
  • Thiết kế độc đáo; Có chỗ đậu xe hơi; Dành cho...
  Đang cập nhật

 • SÔNG LIM (Huế)

  SÔNG LIM

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Quán bình dân; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG HỢP PHỐ (Huế)

  NHÀ HÀNG HỢP PHỐ

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ NAM GIAO HOÀI CỔ (Huế)

  CÀ PHÊ NAM GIAO HOÀI CỔ

  Ẩm thực Việt Nam - Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 200~300 chỗ
  • Thiết kế độc đáo; Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG KHÔNG GIAN XƯA (Huế)

  NHÀ HÀNG KHÔNG GIAN XƯA

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG PHONG THỦY (Huế)

  NHÀ HÀNG PHONG THỦY

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Có phòng riêng ; ...
  Đang cập nhật

 • TUYẾT HƯƠNG (Huế)

  TUYẾT HƯƠNG

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Quán bình dân; ...
  Đang cập nhật