Tìm nhà hàng

GỪNG BISTRO & JUICE BAR
Cà phê

Khuyến mãi

Thời gian khuyến mãi:     bắt đầu từ: 06/01/2013     kết thúc: 06/02/2013
HAPPY HOUR
GIẢM 20% TRÊN TỔNG HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG TỚI QUÁN TỪ 12:00 - 18:00 MỔI NGÀY