Tìm nhà hàng

NHÀ HÀNG 65
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: 65 Hùng Vương, Cần Thơ, Việt Nam

Điện Thoại: (0710) 3821004 - Fax: (0710) 3768494

Trang Web: http://65hungvuong.com/ - E-mail: [email protected]

Giờ mở cửa: 6:00-22:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Sức chứa: 200~300   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có