Tìm nhà hàng

 
 • NHÀ HÀNG HIỀN THI 2 (Bắc Giang)

  NHÀ HÀNG HIỀN THI 2

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • CAFE HÀ ĐÀI (Bắc Giang)

  CAFE HÀ ĐÀI

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có phòng riêng ; Có karaoke; ...
  Đang cập nhật

 • CAFE TUỔI TRẺ (Bắc Giang)

  CAFE TUỔI TRẺ

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có karaoke; ...
  Đang cập nhật

 • CAFEA-01 (Bắc Giang)

  CAFEA-01

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Có phòng riêng ; Có karaoke; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG VĨNH NINH 1 (Bắc Giang)

  NHÀ HÀNG VĨNH NINH 1

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 200~300 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Có phòng riêng ; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG VĨNH NINH 2 (Bắc Giang)

  NHÀ HÀNG VĨNH NINH 2

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Có phòng riêng ; ...
  Đang cập nhật

 • CAFE THE BEST (Bắc Giang)

  CAFE THE BEST

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Ngắm cảnh từ trên cao; Có...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG BẢO HOA TRUNG VIỆT (Bắc Giang)

  NHÀ HÀNG BẢO HOA TRUNG VIỆT

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Phục vụ tận khuya (sau 23:00); Có chỗ đậu xe hơi;...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG GIANG NGA (Bắc Giang)

  NHÀ HÀNG GIANG NGA

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • CAFE SPACE (Bắc Giang)

  CAFE SPACE

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Có karaoke; ...
  Đang cập nhật