Search Restaurants

 
 • PHO AM THUC EVA (Binh Duong )

  PHO AM THUC EVA

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 5 ~ 10 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Là một trong những nhà hàng có tiếng ở Bình Dương, PHỐ ẨM THỰC EVA với khuôn viên trên 1000m2 luôn là địa điểm lý tưởng cho các buổi họp mặt gia đình, gặp gỡ bạn bè hay những cuộc thương thảo của các ban ngành, công ty. Bên cạnh đó, các nhu...

 • PHUONG NAM RESORT (Binh Duong )

  PHUONG NAM RESORT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • CIAOVBINHDUONG (Binh Duong )

  CIAOVBINHDUONG

  Fusion - Cafe

  • Average price: 5 ~ 10 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Unique Design; For Couples; Office Lunch; ...
  Updating Data

 • THIEN TRUNG RESTAURANT (Binh Duong )

  THIEN TRUNG RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Car park; Wedding Hall, meeting & event; ...
  Updating Data

 • TUAN VU 2 RESTAURANT - HOTEL (Binh Duong )

  TUAN VU 2 RESTAURANT - HOTEL

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Car park; ...
  Updating Data

 • AM THUC 18 (Binh Duong )

  AM THUC 18


  • Average price: USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Car park; Wedding Hall, meeting & event; ...
  Updating Data

 • LANG NUONG GIGI (Binh Duong )

  LANG NUONG GIGI

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Local eating place; ...
  Updating Data

 • TRI KY WEDDING RESTAURANT (Binh Duong )

  TRI KY WEDDING RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Car park; Wedding Hall, meeting & event; ...
  Updating Data

 • VUONG XOAI RESTAURANT (Binh Duong )

  VUONG XOAI RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Car park; Wedding Hall, meeting & event; ...
  Updating Data

 • THUY LINH CAFE (Binh Duong )

  THUY LINH CAFE

  Cafe

  • Average price: 5 ~ 10 USD
  • Capacity: 200~300 seats
  • Car park; For Couples; ...
  Updating Data