Search Restaurants

 
 • DIEN BIEN PHU - HA NOI HOTEL & RESTAURANT (Dien Bien )

  DIEN BIEN PHU - HA NOI HOTEL & RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Unique Design; Car park; ...
  Thuộc một phần diện tích của khách sạn Điện Biên Phủ - Hà Nội, NH-KS Điện Biên Phủ - Hà Nội trở thành địa chỉ ẩm thực tiện ích đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng chất lượng cho thực khách trên vùng biên giới miền Tây Bắc của Tổ...

 • NHA KHACH HO PA KHOANG (Dien Bien )

  NHA KHACH HO PA KHOANG

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Open Till Late (after 23:00); Car park; ...
  Updating Data

 • NAM BO (Dien Bien )

  NAM BO

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • TRUONG GIANG HOTEL - RESTAURANT (Dien Bien )

  TRUONG GIANG HOTEL - RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Car park; ...
  Updating Data

 • CONG DOAN HOTEL - RESTAURANT (Dien Bien )

  CONG DOAN HOTEL - RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Car park; ...
  Updating Data

 • COM XOI KIM SINH (Dien Bien )

  COM XOI KIM SINH

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 5 ~ 10 USD
  • Capacity: seats
  • Updating Information......
  Updating Data

 • LIEN TUOI (Dien Bien )

  LIEN TUOI

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • DUC HIEU (Dien Bien )

  DUC HIEU

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Updating Information......
  Updating Data

 • LAU MAM (Dien Bien )

  LAU MAM

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; ...
  Updating Data

 • QUAN AN 58 (Dien Bien )

  QUAN AN 58

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 5 ~ 10 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Local eating place; ...
  Updating Data