Search Restaurants

 
 • THU TRANG RESTAURANT (Thanh Hoa )

  THU TRANG RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine - Cafe

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • VAN NAM RESTAURANT (Thanh Hoa )

  VAN NAM RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine - Cafe

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • DAI DUONG RESTAURANT ( SAM SON ) (Thanh Hoa )

  DAI DUONG RESTAURANT ( SAM SON )

  Vietnamese Cuisine - Cafe - Yogurt-Ice Cream

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • TUAN NAM RESTAURANT (Thanh Hoa )

  TUAN NAM RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • LANG CHAI XANH RESTAURANT (Thanh Hoa )

  LANG CHAI XANH RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • RUA VANG RESTAURANT (Bac Giang )

  RUA VANG RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine - Fusion

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 500->1000 seats
  • Fine dining; Resort Restaurant; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • VINH HUNG RESORT (Ha Noi - Hoang Mai District)

  VINH HUNG RESORT

  Vietnamese Cuisine - Fusion

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Resort Restaurant; Unique Design; Car park; Karaoke; ...
  Updating Data

 • HUNG MANH RESTAURANT (Thanh Hoa )

  HUNG MANH RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Resort Restaurant; Open Till Late (after 23:00); Car park; ...
  Updating Data

 • HUNG MANH FLOATING RESTAURANT (Hai Phong)

  HUNG MANH FLOATING RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Resort Restaurant; Open Till Late (after 23:00); Car park;...
  Nhà hàng nổi Hưng Mạnh - Đại lý Thủy hải sản tươi sống,  chuyên phục vụ các món ăn hải sản và nhiều món ăn độc đáo khác.Nhà hàng có xe ôtô và tàu đò đón khách miễn phí từ 4 đến 45 chỗ.

 • NAM SON RESTAURANT (Thanh Hoa )

  NAM SON RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Resort Restaurant; Car park; ...
  Updating Data


.