Search Restaurants

 
 • PHU DONG HA LONG RESTAURANT (Quang Ninh)

  PHU DONG HA LONG RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • COI XAY GIO RESTAURANT (Ha Noi - Dong Da District)

  COI XAY GIO RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine - Fusion

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Resort Restaurant; Unique Design; ...
  Updating Data

 • STARFISH KY HOA 2 RESTAURANT (Ho Chi Minh - District 10)

  STARFISH KY HOA 2 RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Wedding Hall, meeting & event;...
  Với khuôn viên rộng hơn 5.000m2, được thiết kế theo lối không gian mở, hòa hợp với thiên nhiên ngay trung tâm thành phố, nhà hàng Sao Biển mang đến cho bạn không khí của 1 resort thu nhỏ! Đây cũng là lý do mà nhiều bạn trẻ, gia đình hay doanh nghiệp chọn lựa...

 • HOANG NINH 23 RESTAURANT (Thanh Hoa )

  HOANG NINH 23 RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine - Cafe

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • HOANG NINH 21 RESTAURANT (Thanh Hoa )

  HOANG NINH 21 RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine - Cafe

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • CANH BUOM RESTAURANT (Thanh Hoa )

  CANH BUOM RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • BIEN NHO RESTAURANT (Thanh Hoa )

  BIEN NHO RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • QUOC VIET RESTAURANT (Thanh Hoa )

  QUOC VIET RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine - Cafe - Yogurt-Ice Cream

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • ANH VAN RESTAURANT (Thanh Hoa )

  ANH VAN RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • BIEN TINH RESTAURANT (Thanh Hoa )

  BIEN TINH RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data


.