Tìm nhà hàng

 
 • BAR - CÀ PHÊ VESPA (Huế)

  BAR - CÀ PHÊ VESPA

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ RAPPILON (Huế)

  CÀ PHÊ RAPPILON

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ BONIVA (Huế)

  CÀ PHÊ BONIVA

  Cà phê

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • TÂN HƯƠNG SEN (Huế)

  TÂN HƯƠNG SEN

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Quán bình dân; ...
  Đang cập nhật

 • TO TO (Huế)

  TO TO

  Thức ăn nhanh

  • Giá bình quân: VND
  • Sức chứa: chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ KARO (Huế)

  CÀ PHÊ KARO

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ MỘC (Huế)

  CÀ PHÊ MỘC

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • HƯƠNG TÍN (Huế)

  HƯƠNG TÍN

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ CIAO (Huế)

  CÀ PHÊ CIAO

  Ẩm thực đa phong cách (Fusion) - Cà phê - Sữa chua-Kem

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • PHƯỚC NGUYÊN (Huế)

  PHƯỚC NGUYÊN

  Sữa chua-Kem

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: ~50 chỗ
  • Quán bình dân; ...
  Đang cập nhật


.