Tìm nhà hàng

 
 • CÀ PHÊ THIÊN KHAI (Huế)

  CÀ PHÊ THIÊN KHAI

  Cà phê

  • Giá bình quân: VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CAFE RUBY (Huế)

  CAFE RUBY

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 200~300 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG - BAR HOT TUNA (Huế)

  NHÀ HÀNG - BAR HOT TUNA

  Ẩm thực đa phong cách (Fusion) - Cà phê

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CƠM TẤM THÀNH NA (Huế)

  CƠM TẤM THÀNH NA

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Quán bình dân; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ CAMEL (Huế)

  CÀ PHÊ CAMEL

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG BROTHERS (Huế)

  NHÀ HÀNG BROTHERS

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: ~50 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG THE TEMPLE (Huế)

  NHÀ HÀNG THE TEMPLE

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG ÔNG TÁO (Huế)

  NHÀ HÀNG ÔNG TÁO

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG WATER LAND (Huế)

  NHÀ HÀNG WATER LAND

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG NGỌC ANH (Huế)

  NHÀ HÀNG NGỌC ANH

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật


.