Tìm nhà hàng

 
 • NHÀ HÀNG SHIVA SHAKTI INDIAN (Huế)

  NHÀ HÀNG SHIVA SHAKTI INDIAN

  Ẩm thực Ấn Độ

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG MISSY ROO (Huế)

  NHÀ HÀNG MISSY ROO

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: ~50 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG PHƯỚC THÀNH (Huế)

  NHÀ HÀNG PHƯỚC THÀNH

  Ẩm thực Việt Nam - Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 200~300 chỗ
  • Nhà hàng cao cấp/ sang trọng; Có chỗ đậu xe hơi; Có...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG WHY NOT (Huế)

  NHÀ HÀNG WHY NOT

  Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG LE CARAMEL (Huế)

  NHÀ HÀNG LE CARAMEL

  Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG LA CARAMBOLE (Huế)

  NHÀ HÀNG LA CARAMBOLE

  Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG USHI (Huế)

  NHÀ HÀNG USHI

  Khác

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG LỬA VIỆT (Huế)

  NHÀ HÀNG LỬA VIỆT

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ NEW SPACE (Huế)

  CÀ PHÊ NEW SPACE

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ QUEEN PARK (Huế)

  CÀ PHÊ QUEEN PARK

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật


.