Tìm nhà hàng

 
 • KEM FANCY (Huế)

  KEM FANCY

  Sữa chua-Kem

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG BONJOUR (Huế)

  NHÀ HÀNG BONJOUR

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 200~300 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • AVI&YOU COFFEE (Huế)

  AVI&YOU COFFEE

  Ẩm thực Việt Nam - Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG OMAR KHAYYAMS INDIAN (Huế)

  NHÀ HÀNG OMAR KHAYYAMS INDIAN

  Ẩm thực Ấn Độ

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: ~50 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • KHUYÊN TRANG (Huế)

  KHUYÊN TRANG

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: ~50 chỗ
  • Quán bình dân; ...
  Đang cập nhật

 • MỤC ĐỒNG VIOLON (Huế)

  MỤC ĐỒNG VIOLON

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Nhạc sống/ Kịch/ Giải trí; ...
  Đang cập nhật

 • HÙNG VƯƠNG INN (Huế)

  HÙNG VƯƠNG INN

  Ẩm thực Ý - Cà phê

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • STOP&GO COFFEE (Huế)

  STOP&GO COFFEE

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG SEOUL (Huế)

  NHÀ HÀNG SEOUL

  Ẩm thực Hàn Quốc

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • DZÁCH LẦU (Huế)

  DZÁCH LẦU

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Quán bình dân; ...
  Đang cập nhật


.