Tìm nhà hàng

NIGHTINGALE COFFEE & TEA
Cà phê
Reload Image Nhập mã bào mật vào ô dưới
Biểu tượng:
Hình ảnh:
Tối đa 06 hình (định dạng: *.PNG, *.JPG, *.GIF | Kích thước 300 x 200)
anan-vietnam.com
[email protected]
12/07/2013
Cà phê ngon
Thấy ai đến đây cũng khen Nightingale Coffee, đến uống thử mà thấy ngon thiệt. Hehe... Tới đây toàn nghe nhạc Mỹ Tâm không thôi.