Tìm nhà hàng

 
 • CÀ PHÊ PHONG LAN (Huế)

  CÀ PHÊ PHONG LAN


  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 100~200 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ HOÀI PHỦ (Huế)

  CÀ PHÊ HOÀI PHỦ

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ LEGEND (Huế)

  CÀ PHÊ LEGEND

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG KHẢI HOÀN (Huế)

  NHÀ HÀNG KHẢI HOÀN

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 200~300 chỗ
  • Nhà hàng cao cấp/ sang trọng; Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG FESTIVAL (Huế)

  NHÀ HÀNG FESTIVAL

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • BỒ ĐỀ (Huế)

  BỒ ĐỀ

  Ẩm thực Chay

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Đang cập nhật......
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ SÔNG HUẾ (Huế)

  CÀ PHÊ SÔNG HUẾ

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • CÀ PHÊ PHƯƠNG NAM (Huế)

  CÀ PHÊ PHƯƠNG NAM

  Cà phê

  • Giá bình quân: 50.000 ~ 100.000 VND
  • Sức chứa: ~50 chỗ
  • Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG NỔI SÔNG HƯƠNG (HUẾ) (Huế)

  NHÀ HÀNG NỔI SÔNG HƯƠNG (HUẾ)

  Ẩm thực Việt Nam

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 200~300 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; Nhà hàng nổi; Dành cho hẹn hò; ...
  Đang cập nhật

 • NHÀ HÀNG GOOGLE (Huế)

  NHÀ HÀNG GOOGLE

  Ẩm thực đa phong cách (Fusion)

  • Giá bình quân: 100.000 ~ 300.000 VND
  • Sức chứa: 50~100 chỗ
  • Có chỗ đậu xe hơi; ...
  Đang cập nhật


.