Tìm nhà hàng

CI5 - COFFEE ICE CREAM FINE
Cà phê

Khuyến mãi

Thời gian khuyến mãi:     bắt đầu từ: 17/04/2013     kết thúc: 31/05/2013
"CHECK-IN" NGAY DISCOUNT TRAO TAY
Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng đến với CI5

Bắt đầu từ 17/4/2013 đến hết 31/5/2013.
Xem: 1419
Share