Tìm nhà hàng

BAR CLOUD 9
Bar.Lounge

Khuyến mãi

Thời gian khuyến mãi:     bắt đầu từ: 23/04/2013     kết thúc: 02/06/2013
SUNSET HAPPY HOURS 5:00 - 8:00 PM
1/2 PRICE FOR COCKTAILS, BEERS & WINE BY THE GLASS

Call 0983 160 251
Xem: 958
Share