Tìm nhà hàng

NHÀ HÀNG TÂY NGUYÊN
Ẩm thực Việt Nam

Bản đồ

Địa chỉ: 515 Phú Riềng Đỏ, Huyện Tân Xuân, Bình Phước, Việt Nam

Điện Thoại: (0651) 3870459 - Fax:

Trang Web: hiện chưa có - E-mail:

Giờ mở cửa: 6:00 - 22:00

Ngày nghỉ định kỳ: Không có ngày nghỉ

Giá bình quân / người: 100.000 ~ 300.000 (VND)

Chấp nhận thanh toán thẻ: Chưa áp dụng

Ngoại ngữ khả dụng: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Sức chứa: 100~200   Chỗ đậu xe: Có (miễn phí)   
Giao hàng
: không có