Search Restaurants

 
 • 369 RESTAURANT (Tuyen Quang )

  369 RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 200~300 seats
  • Resort Restaurant; Delivery Service; Car park; Cruise; ...
   Tọa lạc ngay gần các khu di tích Đình, Đền, Miếu mạo thiêng liêng, cổ kính của phường Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang như: Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Cây Xanh, Đền Cô Bơ, Cậu Bơ, Miếu Đôi Cô, Chùa An Đình, Nhà Hàng Nổi 369 trở thành địa điểm nghỉ...

 • SOAN THUY (Tuyen Quang )

  SOAN THUY

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • HAM YEN RESTAURANT (Tuyen Quang )

  HAM YEN RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Updating Information......
  Updating Data

 • NA HANG RESTAURANT (Tuyen Quang )

  NA HANG RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 5 ~ 10 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Local eating place; ...
  Updating Data

 • DANG CHAU RESTAURANT (Tuyen Quang )

  DANG CHAU RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Car park; ...
  Updating Data

 • MAI HOA RESTAURANT (Tuyen Quang )

  MAI HOA RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • 369 RESTAURANT (Tuyen Quang )

  369 RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Cruise; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • DAU BO RESTAURANT (Tuyen Quang )

  DAU BO RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • NHA HANG 3 CHU LONG (Tuyen Quang )

  NHA HANG 3 CHU LONG

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data