Search Restaurants

 
 • TRUC LAM VIEN CAFE (Binh Thuan )

  TRUC LAM VIEN CAFE

  Cafe

  • Average price: 5 ~ 10 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • For Couples; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • HOAVIEN BRAUHAUS (Binh Thuan )

  HOAVIEN BRAUHAUS

  Other Western

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 1000~ seats
  • Fine dining; Unique Design; Private Rooms; Karaoke; ...
  Hoa Viên Phan Thiết - Vị Bohemia nơi xứ biển  Với một không gian hướng biển tuyệt đẹp, một hương vị bia Tiệp tuyệt hảo, Hoa Viên Phan Thiết là địa điểm không thể không ghé khi đến với vùng biển xanh nắng ấm chan hòa   Với diện tích hơn...

 • QUAN CAY BANG (Binh Thuan )

  QUAN CAY BANG

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 1000~ seats
  • Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • BLUE LAGOON RESTAURANT (Binh Thuan )

  BLUE LAGOON RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: USD
  • Capacity: seats
  • Car park; For Couples; ...
  Updating Data

 • DANYS PUB (Binh Thuan )

  DANYS PUB

  Bar。Lounge

  • Average price: USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Open Till Late (after 23:00); Car park; ...
  Updating Data

 • VIETNAM HOME RESTAURANT (Binh Thuan )

  VIETNAM HOME RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine - Fusion

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 200~300 seats
  • Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • PHONG LAN RESTAURANT (Binh Thuan )

  PHONG LAN RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Car park; ...
  Updating Data

 • DAI DUONG RESTAURANT (Binh Thuan )

  DAI DUONG RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Family, Child friendly; ...
  Updating Data

 • SANKARA RESTAURANT (Binh Thuan )

  SANKARA RESTAURANT

  Fusion

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Fine dining; Open Till Late (after 23:00); Car park; ...
  Updating Data

 • POGO BAR (Binh Thuan )

  POGO BAR

  Bar。Lounge

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 50~100 seats
  • Open Till Late (after 23:00); ...
  Updating Data