Search Restaurants

 
 • YẾN SÀO KHÁNH HÒA TÂY NINH (Tay Ninh)

  YẾN SÀO KHÁNH HÒA TÂY NINH


  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: ~50 seats
  • Delivery Service; ...
  * Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định số 78/QĐ-UB ngày 16/01/1993 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 26/10/2009 Công ty Yến sào Khánh Hòa chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành...

 • HAO HAO RESTAURANT (Tay Ninh)

  HAO HAO RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Car park; Wedding Hall, meeting & event; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • HOANG TUAN RESTAURANT (Tay Ninh)

  HOANG TUAN RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Resort Restaurant; Car park; Wedding Hall, meeting & event; ...
  Updating Data

 • THIEN KHANG RESTAURANT (Tay Ninh)

  THIEN KHANG RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 300~500 seats
  • Car park; Wedding Hall, meeting & event; Private Rooms; ...
  Updating Data