Search Restaurants

 
 • SINH THAI DEN HUNG BUDAPEST (Phu Tho)

  SINH THAI DEN HUNG BUDAPEST

  Vietnamese Cuisine - Other Western - Fusion - Cafe - Yogurt-Ice Cream - Fastfood - Vegetarian/ Food Therapy - Others

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 500->1000 seats
  • Fine dining; Resort Restaurant; Private Rooms; Family, Child...
  Được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại đan xen hương vị thuần túy của mảnh đất địa linh Phú Thọ, khu nghỉ dưỡng Sinh Thái Đền Hùng Budapest là địa điểm tin cậy của quý khách mỗi dịp về với quê Cha Đất Tổ.     Phương...

 • LANG LIEU RESTAURANT (Phu Tho)

  LANG LIEU RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • DAI PHU GIA RESTAURANT (Phu Tho)

  DAI PHU GIA RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: 100~200 seats
  • Fine dining; Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • PHONG LAN RESTAURANT (Phu Tho)

  PHONG LAN RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • KIEM THAO VIEN (Phu Tho)

  KIEM THAO VIEN

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Private Rooms; ...
  Updating Data

 • A THAO GA CUA (Phu Tho)

  A THAO GA CUA

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Local eating place; ...
  Updating Data

 • CHI LY RESTAURANT (Phu Tho)

  CHI LY RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • HONG SON RESTAURANT (Phu Tho)

  HONG SON RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • CHIEN HA RESTAURANT (Phu Tho)

  CHIEN HA RESTAURANT

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: 10~30 USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data

 • THIT TRAU HOANG QUY (Phu Tho)

  THIT TRAU HOANG QUY

  Vietnamese Cuisine

  • Average price: USD
  • Capacity: seats
  • Car park; Private Rooms; ...
  Updating Data