Search Restaurants

LIKE HD CAFE
Cafe | Yogurt-Ice Cream | Fastfood


Avatar

Comment List

Customer's comments about restaurants they have experienced.
mayumiMinami Việt Nam(19)
Nhiều phim hot 09/18/2012

Nghe nói màn hình ở quán khá khủng, xem đã luôn ăn đứt mấy quán cũ. Nhưng mà giá cả nên xem xét lại.